Vẽ quả táo động như thật

Bằng cách dùng nhiều màu với độ đậm, nhạt hợp lý tạo chiều sâu và thể hiện của ánh sáng, bạn có thể vẽ được quả táo sống động như thật.

Vẽ tĩnh vật sống động như thật

Theo Marcello Bareghi