Tự vệ sinh máy hút bụi gia đình

Vệ sinh thường xuyên làm tăng tuổi thọ máy hút bụi, giảm nguy cơ dị vật sắc nhọn lẫn trong rác làm rách đầu ống hút hay túi bụi.

Vệ sinh máy hút bụi

Video: Consumer Reports