Thử thách với bài toán lớp 5 của

Trong 4 phút, liệu bạn có thể ra đáp án cho bài toán lớp 5 trong kỳ thi học sinh giỏi Toán tiểu học của Trung Quốc năm 1999?

Topic 58. NUMBER PATTERNS

Problem: What is the missing number in the following number sequence?

Thử thách với bài toán lớp 5 của Trung Quốc

Dịch đề: Tìm số còn thiếu trong dãy số dưới đây?

Thử thách với bài toán lớp 5 của Trung Quốc - 1

Minh