Thử tài tinh mắt bằng năm tranh

Với độ khó tăng dần, mỗi bức tranh đều có một sự vật không cùng chủ đề, đòi hỏi bạn phải tập trung và tinh mắt để ra trong 15 giây.

1: Bạn có thấy chiếc khinh khí cầu giữa những con sứa?

Đo khả năng tinh mắt với năm câu đố

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/-duc/thu-tai-tinh-mat-bang-nam-buc-tranh-4016223-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Bạn hãy tìm một con rùa trong hình.

Đo khả năng tinh mắt với năm câu đố - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-tinh-mat-bang-nam-buc-tranh-4016223-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Trong hình có một cốc cà phê, bạn có nhìn thấy nó?

Đo khả năng tinh mắt với năm câu đố - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-tinh-mat-bang-nam-buc-tranh-4016223-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Tìm chiếc kẹo đang trốn giữa đàn cá.

Đo khả năng tinh mắt với năm câu đố - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-tinh-mat-bang-nam-buc-tranh-4016223-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Có một con bướm đang trốn trong bức tranh.

Đo khả năng tinh mắt với năm câu đố - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-tinh-mat-bang-nam-buc-tranh-4016223-p6.html”>>>Đáp án

Theo Bright side