Sáng nay Quốc hội thảo việc bỏ HĐND phường ở

Dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội được Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 29/10.

Đầu giờ sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày dự thảo nghị quyết nêu trên và thảo luận sau đó. 

Việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội là nội dung nằm trong đề án thí điểm mô hình chính đô thị. Theo đó, ở khu vực đô thị, thành sẽ xây dựng mô hình hai cấp chính quyền là cấp thành và quận, tại phường thuộc các quận và thị xã tổ chức cơ quan hành chính là UBND, không tổ chức HĐND; ở khu vực nông thôn, vẫn giữ mô hình tổ chức ba cấp chính quyền (cấp thành ; cấp huyện, thị xã và xã, thị trấn).

Dự kiến 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây sẽ không tổ chức HĐND trong kỳ 2021 – 2026.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra. Ảnh: Trung tâm Quốc hội

Các phường thí điểm không tổ chức HĐND sẽ chỉ có Uỷ ban hành chính gồm , hai Phó và uỷ viên phụ trách sự, công an.

Các thành viên Uỷ ban hành chính do Chủ tịch quận, thị xã bổ nhiệm và bãi nhiệm. TP Hà Nội cho rằng, mô hình thí điểm này giúp bộ máy chính quyền gọn nhẹ, thông suốt; giải quyết nhanh vấn đề cấp bách; trách nhiệm của lãnh đạo phường được xác định rõ ràng; tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách.

Trong ngày 29/10, Quốc hội còn nghe tờ trình và thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sau đó thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Hoàng Thùy
Theo Vnexpress.net