Học sinh tiểu học được kiểm tra sức khỏe bằng robot

Trong 10 giây, robot tự động ghi lại thông số sức khỏe hàng ngày, gửi tới bác sĩ để theo dõi và phát hiện những vấn đề bất thường ở trẻ.