thí điểm chính đô thị

tháng 7/2021, chính quyền các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội sẽ còn UBND. 

Chiều 27/11, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với hơn 81% đại biểu tán thành. Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND. Mô hình này được thực hiện từ 1/7/2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.

Hồ Hoàn Kiếm - một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Hoàn Kiếm – một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

UBND phường sẽ gồm , Phó và công chức khác, trong đó có quyền tự quyết định và chịu trách cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của phường do mình quản lý.

Chủ tịch, Phó chủ tịch phường do Chủ tịch UBND quận, thị xã bổ nhiệm. Chủ tịch phường chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch quận, thị xã về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; trực tiếp quản lý công chức phường theo quy định. Khi Chủ tịch phường vắng mặt thì Phó chủ tịch được uỷ nhiệm thay mặt điều hành và giải quyết công việc trên địa bàn. 

UBND phường được đề xuất các chương trình, dự án đầu tư công dùng vốn ngân sách nhà nước; thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý; đề xuất các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm. 

UBND phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm

Tại nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ báo sơ kết việc thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội vào cuối năm 2023.

Về đề xuất mở rộng thí điểm chính quyền đô thị tại TP HCM, , Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề rất hệ trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Vì vậy, các địa phương đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hoàng Thùy – Viết Tuân

Theo Vnexpress.net