'Giỏ bánh mì của châu Âu' là biệt nước nào?

Đông Âu nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì rộng lớn, xuất khẩu nhiều thực phẩm tới các nước trong châu Âu.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

1: “Giỏ bánh mì của châu Âu” là biệt danh nước nào?

a. Bồ Đào Nha

b. Ukraine

c. Ba Lan