thu về rực sắc hoa muồng vàng

Cuối tháng 10, mùa hoa muồng vàng bừng sáng trong nắng thu, ven bờ Tây và điểm xuyết trên nông trường chè Bàu Cạn rộng lớn.

Gia Lai thu về rực sắc hoa muồng vàng

Phan Nguyên