Bộ trưởng Nội vụ: 'Không sáp nhập cơ học các sở, ngành'

Chính phủ sẽ chọn không quá 20% đơn vị hành chính để thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành và thực hiện đến năm 2021.

Đăng đàn trong phiên chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện kết của cấp có thẩm , Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa tạm dừng sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.

Chính phủ sẽ có nghị quyết thí điểm, chọn không quá 20% đơn vị hành chính cấp tỉnh để thí điểm tới năm 2021 rồi tổng kết. “Thủ tướng rất băn khoăn vấn đề này, chúng ta không thể sáp nhập cơ học sở này qua sở khác”, ông Tân nói thêm.

Theo ông, trước mắt Chính phủ quy định tiêu chí thành sở, phòng đặc thù và tiêu chí thành cơ quan bên trong sở.

Trả lời hỏi về vấn đề tinh giản biên chế gây thiếu hụt người làm trong trường học, bệnh viện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói, trong tổng số biên chế được phê duyệt hàng năm thì giáo viên và nhân viên y tế chiếm tỉ lệ lớn.

Tuy nhiên, tình trạng nêu trên vẫn diễn ra và để giải quyết, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ xét biên chế cho giáo viên mầm non hợp đồng trước năm 2015 ở 19 tỉnh, thành, với số lượng 20.000 người. Chính phủ cũng đã thông báo đến các địa phương thống kê lực lượng giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu để bổ sung biên chế, theo chủ trương “có người học thì có giáo viên, có người bệnh thì có bác sỹ”. Hiện Chính phủ đã đồng ý biên chế 18.000 giáo viên, 12.000 nhân viên y tế.

Trước đó, phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói, thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bước đầu Chính phủ đã giảm được 4 tổng cục, 11 vụ thuộc Bộ, 9 đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Số đơn vị hành chính huyện xã giảm nhiều, như giảm 3 huyện, 38 xã; Thanh Hoá giảm 76 cấp xã; Hoà Bình giảm 59 xã; giảm 52 xã…

“Tinh giản biên chế khối hành chính nhà nước đã giúp chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng lên”, ông cho hay.

Quốc hội chất vấn trong 3 ngày (6 – 8/11). Thủ tướng và 4 Bộ trưởng: Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Công Thương; Nội vụ và Thông tin lần lượt đăng đàn.

Hoài Thu – Hoàng Thùy – Viết Tuân
Theo Vnexpress.net