Bên trong toà lâu đài của Nữ hoàng Halloween

Mỹ Lâu đài hay bảo tàng Halloween với hơn 35.000 hiện vật là thành quả sau 48 năm sưu tầm của nhà học người Mỹ Pamela Apkarian-Russell.

Khánh Trần